ประเทศจีน 12 ที่นั่งรถบัสโดยสารอิสระ, รถขับเคลื่อนด้วยตนเองในเมืองด้วยเส้นทางที่ติดตั้งแผนที่ดาวเทียม

12 ที่นั่งรถบัสโดยสารอิสระ, รถขับเคลื่อนด้วยตนเองในเมืองด้วยเส้นทางที่ติดตั้งแผนที่ดาวเทียม

แบบขับขี่: ขี่ driverless
เส้นทาง: เส้นทางนำร่อง AGV
ตัวควบคุม: อเมริกาเคอร์ติส
ประเทศจีน PV Solar ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าปรับใช้ 350 KW แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ยืดหยุ่น ECO Friendly

PV Solar ขับเคลื่อนรถไฟฟ้าปรับใช้ 350 KW แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ยืดหยุ่น ECO Friendly

แบบขับขี่: ขี่ driverless
เส้นทาง: เส้นทางนำร่อง AGV
ตัวควบคุม: อเมริกาเคอร์ติส
1